Introduktion til Sproguniverser med Shared Reading

Sproguniverser med Shared Reading er:

  • Gode tekster, samtaler og hygge.
  • Flere ord og at blive bedre til at deltage i en samtale på dansk.
  • Små film og podcasts, som man kan se på sin smartphone, mens man drikker en kop kaffe, eller lytte til på sin smartphone, mens man vasker op.
  • Sproguniverser med Shared Reading er målrettet danskere med anden etnisk baggrund, som har danskkundskaber, der svarer til sprogskolernes uddannelse 3, niveau 5.

Sproguniverser med Shared Reading er et forløb med fokus på metoden Shared Reading, hvor bibliotekets læsegruppeleder læser højt og guider en lille gruppe på ca. otte deltageres samtale om teksten. Ingen lektier, ingen lærer, ingen eksamen – bare gode tekster, samtaler og hygge.

Men vi har udviklet metoden Shared Reading, så I som deltagerne – inden I mødes – hver især ser små film og lytter til små podcasts mv., som klæder jer på til at forstå og tale om teksterne. I er ikke i skole, men alligevel får I et større ordforråd og bliver bedre til at deltage i en gruppesamtale.

Forløbet er bygget op, så I mødes med læsegruppelederen på biblioteket otte gange i alt – en gang om ugen i 1½ time.


Sproguniverser med Shared Reading er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje 2017. 

Læs mere om Sproguniverser - litteraturens rolle når ord fattes, som er det projekt, forløbet er udsprunget af, i Bibliotekernes projektbank her: http://www.projektbank.dk/sproguniverser-litteraturens-rolle-nar-ord-fattes


Om den publicerede del af forløbet her på websiden:

Sproguniverser med Shared Reading-forløbet her på websiden består af en åben del målrettet jer deltagere (målgruppe) og en lukket del målrettet læsegruppelederen (biblioteksformidlerne).

Den lukkede del kræver et gratis login. Man kan få det gratis login ved at rette henvendelse til Herning Bibliotekerne. Den lukkede del indeholder didaktiserede tekster mv.

Den åbne del, som ikke kræver login, og som I deltagere skal bruge inden hver Shared Reading-session på biblioteket, består af otte universer. Hvert univers indeholder følgende elementer målrettet ugens Shared Reading-session: 

Hvert univers åbner med: Flere ord, tak! Filmpoesi, og de to andre elementer - Flere ord, tak! Verdenskunst og Tag ordet! - finder I links til nederst på siden.

NB: 

Alle deltagere ser og/eller lytter til Flere ord, tak! Filmpoesi og Flere ord, tak! Verdenskunst. 

Tag ordet! er til jer deltagere, der har lyst og tid til lidt ekstra. Derfor har vi skrevet FRIVILLIG ud for den.


Senest ændret: Monday, 15. January 2018, 16:04