Kolofon


Sproguniverser med Shared Reading


© 2017 SILKEBORG BIBLIOTEKERNE og HERNING BIBLIOTEKERNE


Ide & projektledelse

CECILIE LASKIE (CecilieLaskie.dk)


Forfatter og redaktør

CECILIE LASKIE (CecilieLaskie.dk)


Biblioteksformidlere og Shared Reading-læsegruppeledere

ULLA ANDERSEN og TINE POPP MADSEN (Silkeborg Bibliotekerne)

ELISABETH SODE KAPER BUCH, JEANETTE BAK CHRISTENSEN, GRETE HALLING og CHRISTINA WILTHER KAAGARD (Herning Bibliotekerne)


Samarbejdspartnere

MIRJAM SØNDBERG MADSEN (Bydelsmødre Silkeborg)

MIA BUTLER og LISA SVENDSEN (Boligsocial Helhedsplan Silkeborg)

TOVE ENGEDAL, RANDI PEDERSEN KURE HAUGAARD HØGH og BIRGITTE SANDFELD MADSEN (LærDansk Herning)


Digitalt ansvarlig

SØREN JOHANSEN (Herning Bibliotekerne)


Videoproduktion

METTE JEPPESEN (Tanke-Streger), CECILIE LASKIE (CecilieLaskie.dk) og JULIE BLICHER TROJABORG (Blik)


Podcastproduktion

CECILIE LASKIE (CecilieLaskie.dk) og ULLA SKOVSBØL


Illustrationer

JULIE BLICHER TROJABORG (Blik)


Sproguniverser med Shared Reading er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje 2017. 


Senest ændret: Monday, 15. January 2018, 09:50